המלץ לחבר

Dymo LM-210D מדפסת מדבקות ניידת דיימו

מכשיר דיימו ידני LM-210D